Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, że istnieje możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014 współfinansowany z FEAD

 

Załącznik

 

 

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w oparciu o Regulamin udzielania
zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu pt: „Przeprowadzenie i
organizacja szkoleń w projekcie „Aktywnie w Sierpcu” – edycja 2”

 

 Załącznik

 

 

    Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pt. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Aktywnie w Sierpcu" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie "Aktywnie w Sierpcu". Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2014 o godz. 8.00. Poniżej zamieszczono dokumentację postępowania.

 

siwz-sierpc

zalącznik 1

zalącznik 2

zalącznik 3

zalącznik 4

 

 Karta Dużej Rodziny

Komunikat MPiPS w sprawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Komunikat MPiPSprzedłużenie do końca grudnia 2014 r

Komunikat program wspierania od stycznia do marca 2014 r