Pobierz szczegóły naboru do projektu "AKTYWNIE W SIERPCU

 

 

 

 

Pobierz szczegóły naboru do projektu "AKTYWNIE W SIERPCU

 

 

 

 

„AKTYWNIE W SIERPCU”

Projekt systemowy realizowany jest przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu w okresie od maja do grudnia 2012 roku realizuje projekt systemowy „Aktywnie w Sierpcu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Projekt skierowany jest do:

osób zamieszkujących na terenie miasta Sierpca
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
osób w wieku aktywności zawodowej (15-54r.ż.)
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
osób bezrobotnych

Działania przewidziane w projekcie:

Aktywna integracja
trening kompetencji i umiejętności społecznych
trening pracy
instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowadzenie dwóch kursów zawodowych tj. kursu kucharza lub aranżacji terenów zielonych z opieką nad nagrobkami
instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych prowadzących do uzupełnienia wykształcenia

Praca socjalna
kontrakty socjalne

Zasiłki i pomoc w naturze


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji i uczestnictwa w projekcie udzielają pracownicy socjalni.
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – Pani Bożena Cupała